การทำงานและจุดเด่นของ Siemens NX

 

Siemens NX เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกที่ให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มีลูกค้าใช้งานมากกว่า 500,000 รายในกว่า 150 ประเทศ และติดตั้งบนเครื่องจักรมากกว่า 50 ล้านเครื่องทั่วโลก ที่ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกที่ให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มีลูกค้าใช้งานมากกว่า 500,000 รายในกว่า 150 ประเทศ และติดตั้งบนเครื่องจักรมากกว่า 50 ล้านเครื่องทั่วโลก บทความนี้จะเน้นย้ำถึงวิธีการทำงานของ และคุณลักษณะที่นำเสนอเพื่อให้งานออกแบบของคุณเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การทำงานของ Siemens NX

Siemens NX เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับ CAD, CAM, CAE และ PLM วิศวกรใช้ในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยความสามารถในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การร่าง 2 มิติ การแสดงภาพ และการจัดการข้อมูล ระบบที่มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยวิศวกรในกระบวนการออกแบบ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการสร้างชิ้นส่วนตั้งแต่เริ่มต้น หรือโดยการใช้แม่แบบหรือแบบจำลองที่มีอยู่ ตลอดจนความสามารถในการจำลองการออกแบบก่อนที่จะผลิตขึ้นเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ 3D CAD/CAM/CAE ที่ผสานรวมการสร้างแบบจำลอง การจำลอง และเทคโนโลยีการผลิต เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์วิศวกรรมการผลิต

จุดเด่นของ Siemens NX

จุดเด่นของบทความนี้คือการให้ภาพรวมว่าการทำงานอย่างไรและคุณลักษณะต่างๆ เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบ 3D CAD ที่พัฒนาโดยซีเมนส์ ใช้สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุหลายชนิด NX ถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์ การบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมการแพทย์ และยังถูกนำมาใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น รองเท้า Nike และผลิตภัณฑ์ Apple ซอฟต์แวร์นี้มีให้ในสามเวอร์ชันที่แตกต่างกัน: NX 10 (เวอร์ชันล่าสุด), NX 11 (เวอร์ชันก่อนหน้า) และ NX 12 (เวอร์ชันที่เลิกผลิตแล้ว)

Leave a Reply

Your email address will not be published.